ผู้เล่นเกมออนไลน์จะเป็นนายพราน และมีสัตว์ป่าเป็นคนในป่า

เกมเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคม ซึ่งบางเกมมีเนื้อหาและรูปแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมของผู้เล่น โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็นนายพรานและไล่ล่าจับสัตว์ป่าในเกม ซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังและไร้มนุษยธรรมต่อสัตว์ป่า และในโลกแห่งความเป็นจริงบางคนก็เลียนแบบการกระทำเหล่านี้ จนนำไปสู่อาชญากรรมและความรุนแรงต่อสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสัตว์และสังคม

โดยรวมแล้ว เกมออนไลน์สามารถเป็นสื่อที่มีประโยชน์ สามารถช่วยเสริมสร้างทักษะและความสามารถของผู้เล่นได้ แต่ผู้เล่นควรเล่นเกมอย่างมีสติและรับรู้ถึงความรับผิดชอบของตน เพื่อไม่ให้เกมส่งผลเสียต่อตนเองและสังคมรอบข้าง